כניסה

הצטרפות לספרייה

פתיחת מנוי בספרייה הציבורית "לדורות" לוד

פתיחת המנוי מקנה זכות השאלה לספר בדפוס, בעברית ובאנגלית. ספר דיגיטלי, סרטי D.V.D  

לרבות סרטים דוקומנטריים. ההשאלה מותנית בכיבוד התקנות המפורטות, ובחתימה על כתב טופס ההצטרפות.

 נהלי ההשאלה:

  • משך השאלת ספרי דפוס-חודש ימים.
  • משך השאלת ספרים מבוקשים מוגבלת לשלושה שבועות.
  • ניתן לבצע הארכות לספר שאינו מוזמן בתיאום עם הספרייה אך בכל מקרה לא תעלה תקופת ההשאלה על 3 חודשים.
  • אין להעביר לאדם אחר פריט שהושאל בספרייה.

חסימת כרטיס מנוי תבוצע במקרים הבאים:

  • איחור בהחזרת פריט מעבר למועד ללא קבלת אישור להארכת השאלה.
  • אי החזרת ספרים בשלמותם (אם יתגלו נזקים בעת החזרתם).
  • בגין חוב לספרייה.
  • פתיחת מנוי חסום תאושר רק לאחר הסדרת כל ההפרות.

 

אני מקבל/ת על עצמי תנאי השאלה אלו.

אני מתחייב/ת להודיע לספרייה על שינויים בכתובתי או במס' הטלפון שלי.

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

תפריט נגישות