סדנאות

הרצאה צבא ופוליטיקה

08 נובמבר, 2018

"צבא ופוליטיקה" במרכז מורשת בגין בירושלים.

נושא ההרצאה היה: המעבר מעבריות של אברהם אבינו ליהדות  של יוחנן בן זכאי וחזרה לעבריות

של זאב ז'בוטינסקי.

 

מחקרי, שהתפרסם  הבוקר על ידי עופר אדרת ב"מוסף הארץ".

בדיוקן זה מציג אדרת  את שישים  שנות מאבקי  לחקר האמת ואת הטיעונים נגדי מצד האנשים שאותם אני מבקר

על מלחמות ישראל 

https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.6609941?fbclid=IwAR0F1aWRx85S3n9wQqxTn4R7GF4I5KTwJzReokcc_MG0uiZWKGQ_SwxvOc4