הפנינג משפחתי בריא בספרייה

הפנינג משפחתי בריא בספרייה

פרעות תשפ"א 2021- התמודדות משטרת ישראל?

פרעות תשפ"א 2021- התמודדות משטרת ישראל?

פרעות תשפ"א 2021- התמודדות משטרת ישראל?

פרעות תשפ"א 2021- התמודדות משטרת ישראל?

חזון הספרייה הציבורית ל"דורות"

חזון הספרייה הציבורית ל"דורות"

הספרייה ״לדורות״ מקפידה לשמר את תפקידה המסורתי והערכי תוך שימת דגש על פיתוח וחדשנות. הספרייה מהווה דוגמה ומודל לחיקוי לספריות אחרות על ידי יצירת יוזמו...

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

הגדרות 1. בחוק זה – "השר" – שר החינוך והתרבות; (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 "ספר" – ספר, כתב עת, עיתון או דבר דפוס אחר, סרט, תקלי...

הקוד האתי של ספרני ישראל

הקוד האתי של ספרני ישראל

עיקרי ערכי המקצוע הספרן הוא בעל השכלה מקצועית וממלא תפקיד מרכזי בתחומי האיסוף, השמירה והפצת המידע. הספרן משתייך למקצוע בעל מחויבות לחופש אינטלקטואלי ע...

נגישות

נגישות

הספרייה פועלת ליצירת סביבה נגישה פיזית ואנושית תקשורת עם הספרייה חיפוש, הזמנה והארכת השאלה ניתן לבצע גם מהבית. מערכת "אגרון" מאפשרת לכם לחפש פריטים, ל...