אודות

פורום אלפרדו

  1. להלן קישור לראיון עומק שלי שהתפרסם ב"מעריב המוסף", עם עו"דאליקים העצני, מאבות ההתיישבות ביהודה שומרון

ורצועת עזה על הדרך שבה קבוצת יהודים "הזויים" התחילה אחרי מלחמת ששת הימי מהלך שהפך אחרי 51 שני לגורם

המעצב את ישראל בצד מלחמת יום הכיפורים.

http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-654529

להלן שיחה מקדימה על הריאיון עם פארלי שחר ואבי שמאי ב"כאן תרבות"

  1. חלק ראשון של סדנת אלפרדו לאזרוח תחקירי קרבות והפקת לקחים מחודש יוני, שעסקה במהלכיגדוד סיור288

בדרום רמת הגולן במלחמת יום הכיפורים ובלחימתם של לוחמי הנח"ל המוצנח בתל סאקי ובמוצב 116.

 כל מי שמעוניין להפיק ספר וידאו מקצועי על קרב שבו הוא וחבריו השתתפו  או קרובי משפחה,

או על יחידה בצה"ל – פלוגה, גדוד, סיירת, צוות וכו – יפנה אלי

  1. להלן נקודות עיקריות וקישור לפרק נוסף במחקרי עלמערכת משמר העמקבמלחמת העצמאות שהוא חלק מחקרי רב השנים על הנושא: איך באמת התרחשה מלחמת העצמאות"

http://www.news1.co.il/Archive/002-D-129086-00.html?v=03082018082059