אודות

פרוייקטים מרכזיים בספרייה

 

  א.  התנהגות נבונה ברשת לכיתות א' -ח 

    ב.  מחווה לאומנים כיתות א' -ח'

    ג.  פרוייקט מורשת 

    ד. פרוייקט לימודי מצביאות וביטחון