סדנאות קומיקס בספרייה לגילי ד' - ו'
סדנאות קומיקס בספרייה לגילי ד' - ו'
סדנאות קומיקס בספרייה לגילי ד' - ו'
סדנאות קומיקס בספרייה לגילי ד' - ו'
יומן אומנות אישי
סדנאות קומיקס בספרייה לגילי ד' - ו'
יומן אומנות אישי
המרכז למתמטיקה
המרכז למתמטיקה
יומן אומנות אישי
המרכז למתמטיקה
סדנת ציור אינטואיטיבי לילדים
המרכז למתמטיקה
יומן אומנות אישי
המרכז למתמטיקה
סדנת סדנת ציור אינטואיטיבי בהנחיית האמנית ורד גור
סדנת סדנת ציור אינטואיטיבי בהנחיית האמנית ורד גור
סדנת סדנת ציור אינטואיטיבי בהנחיית האמנית ורד גור
סדנת סדנת ציור אינטואיטיבי בהנחיית האמנית ורד גור
המרכז למתמטיקה
יומן אומנות אישי
סדנת ציור אינטואיטיבי למבוגרים
המרכז למתמטיקה
סדנת ציור אינטואיטיבי לילדים
המרכז למתמטיקה
יומן אומנות אישי
סדנת כתיבת שירה
המרכז למתמטיקה
המרכז למתמטיקה
יומן אומנות אישי
סדנת כתיבת שירה
המרכז למתמטיקה
הרצאה ודיון בנושא: איפה היה חיל האוויר בשמחת תורה? עם אל"ם (מיל') מאיר מוסט, שהיה מפקד טייסת 69 בחיל האוויר, סא"ל (מיל') עפר שלו, טייס קרב
סדנת ציור אינטואיטיבי לילדים
המרכז למתמטיקה
יומן אומנות אישי
סדנת כתיבת שירה
המרכז למתמטיקה
סדנת כתיבת סיפור קצר
שעת סיפור עם כלבי הספרייה (לגילי 5 - 7)
שעת סיפור עם כלבי הספרייה (לגילי 8 - 9)
סדנת ציור אינטואיטיבי לילדים
המרכז למתמטיקה
סדנת כתיבת שירה
המרכז למתמטיקה
סדנת כתיבת סיפור קצר
המרכז למתמטיקה
סדנת כתיבת שירה
המרכז למתמטיקה
סדנת כתיבת סיפור קצר
המרכז למתמטיקה
סדנת כתיבת שירה
המרכז למתמטיקה
סדנת כתיבת סיפור קצר
המרכז למתמטיקה
סדנת כתיבת שירה
המרכז למתמטיקה
סדנת כתיבת סיפור קצר
המרכז למתמטיקה
סדנת כתיבת שירה
המרכז למתמטיקה
סדנת כתיבת סיפור קצר
המרכז למתמטיקה
סדנת כתיבת שירה
המרכז למתמטיקה
סדנת כתיבת סיפור קצר
המרכז למתמטיקה
המרכז למתמטיקה
סדנת כתיבת סיפור קצר
המרכז למתמטיקה
המרכז למתמטיקה
סדנת כתיבת סיפור קצר